Gå til indholdet

shad_left

shad_right

instagram

facebook

Persondatapolitik for EM Nordic Denmark A/S

Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes EM Nordic Denmark A/S ("vi", eller "os") indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne persondatapolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside, bestiller varer hos os, indgår en aftale med os eller på anden måde har vist interesse for vore forskellige tjenesteydelser.

 

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

EM Nordic Denmark A/S
Hammerholmen 9d
2650 Hvidovre

Telefon: + 45 32 34 00 00

Email: info@emnordic.dk

Organisationsnummer: 12378637

 

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af tjenesteydelser: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede tjenesteydelser fra EM Nordic Denmark og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig og oplyse om tjenesteydelserne.
 2. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt give dig en relevant, redelig og inspirerende oplevelse i forbindelse med vores kommunikation med dig.
 3. Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme: Personoplysninger indsamles ved din brug af vore digitale platforme. Disse oplysninger anvender vi til at optimere brugeroplevelsen ved at tilpasse indholdet samt udvikle og forbedre vore digitale platforme. Dette beskrives nærmere i vores cookiepolitik. Herudover anvendes personoplysninger til at opretholde IT-sikkerheden.
 4. Statistik og analyser: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker og analyser om blandt andet brugen af vore tjenesteydelser, brugen af vore digitale platforme, kundetilfredshed og trafikdata, således at vi kan udvikle og forbedre vore tjenester.

 

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

 1. Levering af vore tjenesteydelser
  Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, faxnummer, personnummer, personbevis, bankoplysninger, kundenummer, aftalenummer, kreditkortnummer (maskeret), fakturanummer, underskrift, sagsnummer, kvitteringsnummer.
 2. Markedsføring
  Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, kundenummer, aftalenummer, interesseområder.
 3. Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme
  Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, kundenummer, aftalenummer, interesseområder, IP-adresse.
 4. Statistik og tjenesteudvikling
  Personoplysninger: kundenummer, aftalenummer, emailadresse, adresse, sagsnummer.

 

4. KILDER

Når vi indsamler personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være:

 1. Onlinekilder som f.eks. sociale medier eller leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger.
 2. Myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer og inkassofirmaer.

De indsamlede personoplysninger om dig kan evt. stamme fra andre dele inden for EU/EØS.  

 

5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag: 

 1. Levering af tjenesteydelser
  Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt/aftale med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten/aftalen.
 2. Markedsføring
  Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at tilpasse vores markedsføringskommunikation til dig er baseret på dit samtykke og den legitime interesse er målretning og udsendelse af markedsføringskommunikation. 
 3. Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme
  Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at optimere din oplevelse på vores hjemmeside er baseret på dit samtykke. Se nærmere vedrørende vores cookiepolitik. 
 4. Statistik og tjenesteudvikling
  Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at udarbejde statistikker, foretage undersøgelser og analyser med henblik på at sikre funktionaliteten og kvaliteten af vore tjenesteydelser.

 

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører, som understøtter vores forretning (f.eks. tjenesteudbydere, teknisk support og finansielle institutter).
 2. Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

7. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:

 1. Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter, at du har opsagt din relation til EM Nordic Denmark A/S.
 2. Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.
 3. Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler

 

9. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:

 • anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
 • anmode om adgang til dine personoplysninger,
 • gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og
 • tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
 • Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
 • gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
 • forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
 • modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte vores kundeservice i Hvidovre på info@emnordic.dk eller på telefon 32 34 00 00.

 

10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkomment til at kontakte kundeservice i Hvidovre på info@emnordic.dk eller på telefon 32 34 00 00.

Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vore ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet i Danmark. 

Produktet er lagt i indkøbskurven