Wireless Airline Synth

10 produkter

Tilbage til Samson

AirLine Synth har som mål at tilfredsstille alla tænkelige behov for trådløs overføring med et enkelt setup, god ydeevne og i mindst mulige indpakning. Modtageren er af true diversity-modellen og vælger automatiskt frekvens for bedste modtagelse fordelt på over 300 kanaler. Et-knaps setup/kanalvælger med infrarød overføring og mikrosender med superhurtig respons.

Findes for E- respektive N-båndet.

Alle produkter inden Wireless Airline Synth